KOPARKO-ŁADOWARKI (CASE, CAT)

- kopanie fundamentów
- wykopy pod budynki, szamba, studnie
- przygotowanie placu budowy
- rozbiórki i wyburzenia
- karczowanie korzeni, krzaków
- niwelacja i plantowanie terenu
- wykonanie dróg dojazdowych (gróz, tłuczeń płyty drogowe)
- wykopy pod oczka wodne, baseny, kanały i rowy melioracyjne
- inne wg życzenia klienta

Roman - tel. 722 161 900