MINIKOPARKA)

- drenaże
- przyłącza wodne, elektryczne, gazowe itp...
- wykopy pod ogrodzenia, bramy

Tomasz - tel. 609 856 962